Chấp Nhận và Thay Đổi

Có một nghịch lý rằng khi nào ta chấp nhận bản thân mình, ta mới có thể thay đổi. Đó là điều tôi hướng tới: Tôi chấp nhận bản thân mình. Bỏ qua những ý nghĩ nảy ra về cuộc sống mà tôi nên có. Tôi chấp nhận những cảm…

TRẦM CẢM VÀ Ý NGHĨ TỰ SÁT

Nguồn: http://guidetopsychology.com/depresn.htm Copyright © 1997-2017 Raymond Lloyd Richmond, Ph.D. All rights reserved. San Francisco Dẫn nhập: Nó 7 tuổi. Sau bữa ăn chiều, khi mặt trời của buổi hoàng hôn giữa hè còn lấp ló tại chân trời. Bỗng nhiên nó chạy vào nhà và ném…