Cài home assistant lên padavan

Cài home assistant lên newifi D2 Hôm nọ hệ thống của mình bị sập hoàn toàn, cái máy dùng làm server + cái hass không hiểu sao chết ngắc. Bí quá phải mò cách cài hass lên router dùng tạm. Chia sẻ cho anh em ai có nhu cầu dùng thử.…