Chấp Nhận và Thay Đổi

Chấp Nhận và Thay Đổi

Có một nghịch lý rằng khi nào ta chấp nhận bản thân mình, ta mới có thể thay đổi.

Đó là điều tôi hướng tới: Tôi chấp nhận bản thân mình.
Bỏ qua những ý nghĩ nảy ra về cuộc sống mà tôi nên có.
Tôi chấp nhận những cảm xúc tiêu cực của mình.
Tôi chấp nhận cảm giác thiếu an toàn.
Tôi chấp nhận sự trì hoãn.
Và chỉ đơn giản với những điều đó, tôi cho phép mình thay đổi.
Không dữ dội.
Không cố gắng.
Không phải từ bỏ hay chống lại bản thân.
Chỉ đơn giản là chấp nhận.
Yêu thương bản thân.
Và khi tôi chấp nhận bản thân mình không hoàn hảo, Tôi không còn cảm thấy xấu hổ và sợ hãi, điều đã ngăn cách tôi với cuộc sống này.

Từ đó tôi có thể thử những thứ mà tôi không dám thử trước đây.
Không sợ hãi thất bại và tiến tới những gì mình muốn.
Thoát khỏi sự kìm kẹp của chính bản thân mình - sự hoàn hảo.
Không cần phải chiến thắng mọi cuộc thi.
Chỉ đơn giản để trực giác dẫn lối.
Tới nơi nào nó muốn tôi tới.
Những gì tôi cần làm chỉ là cất bước.

Và khi tôi chấp nhận bản thân, tôi cũng có thể chấp nhận mọi người.
Không phán xét họ.
Gặp họ với chính con người họ.
Chạm tới và thấu hiểu.
Thì thầm rằng: "Tôi cũng như bạn sợ hãi và không hoàn hảo mà".
Và với sự yêu thương và chấp nhận, họ cũng có thể thay đổi.
Bởi vì chúng ta đều hoàn hảo theo một cách riêng.
Bạn cũng vậy.

Từ quora: https://qr.ae/pGmdly